Wat is een Zegel?

Wat zijn Zegels (Sigils)? Om dat te begrijpen moeten we eerst begrijpen wat symbolen zijn. Een symbool vertegenwoordigt iets, waar een Zegel iets beschrijft.

Bijvoorbeeld: ‘wanneer iemand een BMW of een Mercedes ziet, dan wordt dat geassocieerd met een hogere klasse auto zowel wat kwaliteit als aanzien betreft. Een symbool van een Rolls Royce of Bentley wordt geassocieerd met de elite, een bevoorrechte levensstijl en rijkdom.’

Dit alles wordt afgeleid van een symbool. Het gebruik van Zegels is zo goed als vergeten. De Zegel beschrijft de kwaliteit van een frequentie zoals bijvoorbeeld liefde. Een Zegel beschrijft de exacte frequentie van de emotie. Hetzelfde geldt voor de naam van een persoon. Wanneer de frequentie stijgt van degene, zal de Zegel ook veranderen om die wijziging te uiten.

Zegels beschrijven dus niet alleen wat ze vertegenwoordigen, maar zijn tevens een middel om te communiceren met wat ze vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld, de Zegel voor liefde beschrijft de kwaliteit of de frequentie van wat wordt bedoeld. Het brengt de exacte frequentie van de emotie binnen.

De Zegel voor iemand zijn naam doet hetzelfde. Wanneer de persoon of wezen stijgt in frequentie, zal de Zegel veranderen om dat weer te geven. In het geval van Engelen, verandert zelfs hun naam.
Dit is de reden waarom de namen van Engelen (en namen van andere kosmische wezens) zijn veranderd toen de kosmos en de aarde ascendeerde naar een veel hogere frequentie. In deze hogere rijken verschillen ook de talen en weerspiegelen zo de hogere frequenties.

Het hebben van ‘iemands’ Zegel is als het hebben van het telefoonnummer van diegene. Zegels beschrijven niet allen wat ze vertegenwoordigen, maar ze zijn ook een middel om te communiceren met datgene wat ze vertegenwoordigen!

Wanneer een wezen een belangrijke taak heeft volbracht binnen de kosmos met betrekking tot de overeenkomst die is gemaakt met de Bron / Oneindige, ontvangen ze een ‘betekenis’ met de bijbehorende Zegel. Wanneer ze worden geroepen om een taak te vervullen voor het hoogste goed, zal dat wezen verschijnen als de naam en betekenis bekent is. Het wezen moet absoluut komen als je tevens de Zegel voor de naam en betekenis hebt.

Zegel voor Liefde
Zegel voor Lof
Zegel voor Dankbaarheid
Zegel voor Vertrouwen

Copyright © Spiritual Journeys, LLC | helingvanhethart.nl. Alle Rechten Voorbehouden.